Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Lačnov okres Vsetín, příspěvková organizace

Den rodiny - video :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním vyučování, má svá specifika, která ji od vyučování odlišují. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, s možností přípravy na vyučování. Veškerá činnost slouží jako prevence sociálně patologických jevů. Činnost ve všech oblastech je dobrovolná, děti mají možnost vlastního výběru, jak trávit volný čas. U volnočasových a jiných aktivit je důležitá snaha a činnost sama, ne výsledek.

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6:15 – 7:30 hod.

Odpolední družina: 11:40 – 16:00 hod.

Činnost školní družiny probíhá 2 odděleních.

1.oddělení se nachází v přízemí, 2. oddělení v prostorách 4. třídy ZŠ. 

O děti se starají paní vychovatelky:

Vedoucí vychovatelka: Ludmila Vichtorová – 1. oddělení

                                           Bc. Eva Pacíková – 2.oddělení

Omlouvání žáků:

Pokud bude žák odcházet jinak, než je uvedeno v přihlášce, je to možné pouze po předložení písemné omluvenky od rodičů, kterou lze stáhnout v dokumentech školní družiny.

Den ve školní družině

 • Ranní družina: klidné a relaxační činnosti (volná kresba, svobodná volba volnočasových aktivit, četba pohádek, omalovánky, spontánní hry).
 • Oběd ve školní jídelně: kultura stolování, hygiena, sebeobslužná činnost.
 • Po vyučování a obědě: odpočinková a rekreační činnost (četba a poslech pohádek, příběhů, komunitní kruh, svobodná volba volnočasových aktivit, deskové hry).
 • Řízené zájmové vzdělávání: (Esteticko-výchovná zájmová činnost, přírodovědná zájmová činnost, společensko-vědní zájmová činnost, pracovně-technická zájmová činnost, sportovně-turistická zájmová činnost), všechny činnosti vedou k rozvoji osobnosti dítěte a k jeho seberealizaci.
 • Rekreační činnost: pobyt venku, v přírodě, na hřišti (v případě příznivého počasí), každý čtvrtek v čase od 13.00-14.30 poznáváme Lačnov.
 • Závěr: relaxační, klidné a odpočinkové činnosti.

Ve školní družině dbáme na rozvoj následujících kompetencí:

 1. KOMPETENCE K UČENÍ
 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 3. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 4. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 5. KOMPETENCE PRACOVNÍ
 6. KOMPETENCE OBČANSKÉ

Celým školním rokem 2023/2024 nás provází hlavní družinové téma – Cesta kolem světa za zvířátky.

A co nás letos čeká?

Září věnujeme Evropě, seznámíme se s vlkem, jelenem, veverkou a liškou.  V říjnu procestujeme Asii. Na naší cestě se zastavíme u losa, pandy a tygra.

V listopadu a prosinci navštívíme Afriku, seznámíme se životy slonů, žiraf, goril a lvů.  V lednu se podíváme na Severní pól, který obývá medvěd lední.  V únoru a březnu pojedeme na Jižní pól za tučňáky.

Duben bude ve znamení Severní Ameriky, aligátorů a medvědů. V květnu se na nás těší Jižní Amerika a její opice, papoušci a hadi.

V červnu už se nemůžeme dočkat prázdnin a dovolené u moře, proto se podíváme do Austrálie a Oceánie za klokany, koalou a žraloky.

Na podrobný tematický plán ŠD se můžete podívat v dokumentech školní družiny.

 

Cesta kolem světa za zvířátky

Školní družina

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Projekty