Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ZŠ a MŠ Lačnov okres Vsetín, příspěvková organizace

 

 

 

 

Logopedická prevence

Cílem logopedické prevence je předcházet nesprávnému vývoji řeči a odkladu školní docházky z důvodu oslabené řečové úrovně dětí.

Dětem nabízíme logopedickou prevenci při všech činnostech, které máme propracovány ve ŠVP v integrovaných blocích.

Jazyková výchova prolíná veškeré vzdělávací činnosti dětí – krátké logopedické a artikulační chvilky se snažíme zařazovat během každého dne.

Přípravná cvičení (probíhají individuálně během ranních činností dětí):

 • dechová cvičení – foukání do větrníků, bublání brčkem, logo foukátka, foukací fotbálek, peříčka, bublifuk, kousky papíru, zrcátko…
 • rozvoj grafomotoriky 
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj zrakového vnímání 
 • rozvoj sluchového vnímání
 • didaktické hry

Kolektivní jazyková chvilka zahrnuje:

 • Dechová a fonační cvičení – upevňování správných dechových návyků – nácvik správného vdechu i výdechu, usměrňování výdechového proudu, nácvik měkkého hlasového začátku
 • Orofaciální a artikulační cvičení – formou nápodoby procvičujeme motoriku rtů, tváří, jazyka, dolní čelisti, měkkého patra, obličejových svalů; pomocí „pusinek“ - logopedické karty s pusinkami - procvičujeme postavení mluvidel ke konkrétním hláskám (z toho název Pusinkové dny=), procvičování již vyvozených hlásek
 • Rytmická cvičení – využíváme říkanky, hry na tělo, spojení s pohybem, vytleskávání a vyťukávání slov, rytmizace řeči
 • Další smyslové hry a cvičení

Do těchto jazykových chvilek jsou včleněny všechny děti i ty, které nemají žádnou vadu komunikačních schopností. Činnosti provádíme formou hry a cílem těchto logochvilek je podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí, prevence vzniku vad řeči či případné odhalení nesprávného vývoje řeči. NEJEDNÁ SE VŠAK O NÁPRAVU A VYVOZOVÁNÍ HLÁSEK, TO MOHOU PROVÁDĚT POUZE ODBORNÍCI.

Pokud dítě navštěvuje logopedickou ambulanci, je nutné, aby tuto skutečnost zákonný zástupce dítěte oznámil učitelkám v mateřské škole. Také je vhodné, aby pravidelně seznamoval učitelky s postupem nápravy řeči u logopeda – snáze potom navážeme na logopedickou prevenci.

Základní zásady logopedické prevence – čeho se vyvarovat:

 • Nenutit dítě mluvit výzvami typu: Řekni! Zopakuj!
 • Nezesměšňovat dítě opakováním jeho chyb­ných výpovědí.
 • Netrestat, nekritizovat a neupozorňovat dítě, že mluví špatně.
 • Neopravovat ho, nevracet se, aby něco vyslovilo, zopakovalo, zodpovědělo správně.
 • Nepřerušovat dítě při mluvení.
 • Nevyčítat dítěti, že málo a špatně mluví.
 • Nenutit dítě mechanicky opakovat předříká­vaná slova bez pochopení jejich obsahu.
 • Nenutit dítě k řečovým projevům před cizími lidmi nebo při veřejném vystoupení, pokud samo nechce.
 • Nevystavovat dítě komunikačním situacím, v nichž by selhalo nebo se cítilo neúspěšné.
 • Nepodceňovat ani nepřeceňovat komuni­kační schopnosti dítěte.
 • Nestresovat dítě nedostatkem času, netrpělivostí.
 • Nezapojovat dítě do činností, které v něm vy­volávají strach a úzkost.
 • Nevyvozovat u dítěte správnou výslov­nost narušené hlásky — to je v kompetenci logopeda.

Mateřská škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březnové slunce má krátké ruce.

Pranostika na akt. den

Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.

Projekty